O parafii

 

?Obecność kościoła w tym mieście jest tak dawno, jak dawny jest sam Hrubieszów. Od wieków rozlega się tutaj ze świątyni słowo pokoju i jednania. Ustawicznie głoszony jest Chrys­tus, w którego dalej trzeba nam wierzyć. Przepowiadane jest miłosierdzie Boże, któremu całą mocą należy ufać. Uczy się tutaj miłości do Boga i względem człowieka - ponad którą nie ma na tej ziemi większej wartości".

Ks. Biskup Jan Śrutwa

Temu dziedzictwu pokornie chcemy służyć w następ­nym 100-leciu naszego kościoła.


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630