Apostolat Maryi Królowej Trzeciego Tysiąclecia

Byłem głodny, a daliście Mi jeść” (Mt 25,35). W scenie kuszenia Jezusa na pustyni przedstawionej w Ewangelii, po tym jak szatan zaproponował Chrystusowi obfite jedzenie po 40 dniach ścisłego postu, czytamy odpowiedź : „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4,4).

Zrozumiała jest potrzeba rozdawania żywności wśród ubogich, ale jednocześnie jest jeszcze pilniejsze nieść słowo Boże głodnym i spragnionym Ducha, tak licznym w dzisiejszym świecie.

Poprzez Apostolat i we współpracy z proboszczami, rodziny są zapraszane do goszczenia raz w miesiącu w ich domach wizerunku Niepokalanego Serca Maryi. Wspólne czytanie i medytacja nad Słowem Bożym, modlitwa Różańca Świętego i macierzyńska obecność Maryi, pięknie reprezentowanej w Kapliczce, zaspokajają głód duchowej pomocy i ochrony, oraz zachęcają wiernych do ponownego włączenia się w życie Kościoła w ich parafiach.

 

Na czym polega Apostolat Maryi? Jest to inicjatywa Heroldów Ewangelii we współpracy z biskupami i proboszczami, mająca na celu odnowienie impulsu ewangelizacji, zwłaszcza po to, aby niepraktykujący katolicy zaczęli uczestniczyć w życiu kościelnym swoich parafii. Ten rodzaj Apostolatu przynosi korzyść każdemu kto w nim uczestniczy, a przede wszystkim rodzinom, przekształcając je w autentyczny Kościół Domowy.

 

Zasadniczo Apostolat Maryi polega na formowaniu grup składających się z trzydziestu rodzin, które będą gościły Kapliczkę Niepokalanego Serca Maryi w swoich domach. Raz w miesiącu, w dniu ustalonym z koordynatorem grupy, Kapliczka przybywa do danej rodziny. W tym dniu rodzina może zaprosić przyjaciół, krewnych i sąsiadów, może przeczytać fragment z Ewangelii, z kilkuminutową pauzą na refleksję, odmówić Różaniec lub poprzez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, zawierzyć rodzinę Sercu Jezusa.

 

Ty także możesz zostać koordynatorem Apostolatu Maryi.