W skład parafii wchodzą:

  • północna część miasta Hrubieszów,
  • Obrowiec,
  • Świerszczów,
  • Dziekanów,
  • Teptiuków,
  • Dziekanów Kol.,
  • Lipice.

Liczba wiernych ok. 6400.

Data powołania 1982.

 

Księgi metrykalne:
chrztów: od r. 1982
małżeństw: od r. 1982
zmarłych: od r. 1982

Kronika parafialna: od r. 1982

 

Parafia jest również siedzibą dekanatu Hrubieszów Północ.

 

Kościoły filialne: Dziekanów

 

Odpust parafialny - 24 czerwca

 

Parafia obejmuje ulice:

Bartłomieja,
Batalionów Chłopskich,
Chełmska,
Chmielna,
Cicha,
Ciesielczuka strona zach.,
Dwernickiego,
Grabowiecka,
Grotthusów,
Grunwaldzka,
Jagiełły,
Komandora Krawczyka,
Konopnickiej,
Kopernika,
Kościuszki,
Królowej Jadwigi,
Litewska,
Matejki,
Nowe Osiedle przy Piekarni,
Osiedle Lipice (nie ma jeszcze nazw ulic),
Ogrodowa,
Przemysłowa,
Reja,
Rubinowa,
Słowackiego,
Uchańska,
Unii Horodelskiej,
Wesoła,
Zygmunta Augusta,
Żeromskiego.

 

Inne obiekty sakralne na terenie parafii:

1. Kościół filialny, pw. MB Anielskiej, w Dziekanowie, z lat: 1987 - 88, wg projektu Tadeusza Nowaka, akt erekcyjny wmurował i poświęcił kościół bp Jan Śrutwa.

2. Kaplica cmentarna w Dziekanowie. Wzniesiona ok. poł. XIX w., jako kaplica grobowa rodziny Grotthusów, dziedzicznych prezesów Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Murowana z cegły, otynkowana. Prostokątna o ramowych podziałach ścian. Dach dwuspadowy, z wieżyczką na sygnaturkę, kryty blachą. We frontowej ścianie marmurowe epitafia: Onufrego Grotthusa (zm. w r. 1851); Krzysztofa Grotthusa (zm. w r.1855).

Na cmentarzu po dawnej cerkwi parafii greckokatolickiej w Dziekanowie, (drewnianej z r. 1769, rozebranej w r. 1938) pomnik nagrobny Józefa Grotthusa (zm. w r.1828) i jego żony Tekli z Jaszowskich (zm. w r.1832), klasycystyczny, kamienny, w kształcie obelisku na ceglanym podmurowaniu.

 Cmentarze:

1. Cmentarz rzymskokatolicki w Dziekanowie, pierwotnie greckokatolicki, następnie prawosławny, założony w I poł. w. XIX, czynny

2. Cmentarz prawosławny w Świerszczowie, nieczynny, założony ok. r. 1875, używany do II wojny światowej

 

Instytucje charytatywne: Stacja Opieki Caritas

Stowarzyszenia, organizacje i ruchy religijne: Legion Maryi, Koła Żywego Różańca, Ruch Światło-Życie, KSM, Akcja Katolicka, Parada Parafialno - Duszapsterska, Koło Trzeźwości, ministranci, lektorzy, zespoły wokalne (młodzieżowy i dziecięcy)

Szkoły istniejące na terenie parafii: Zespół Szkół Ekonomicznych w Hrubieszowie, Zespół Szkół Rolniczych w Hrubieszowie, Gimnazjum Publiczne nr 2 w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Hrubieszowie, Szkoła Podstawowa w Dziekanowie, Szkoła Podstawowa w Obrowcu, Szkoła Podstawowa w Świerszczowie