Intencje mszy świętych 6.XI - 12.XI.2023 r.

 

Poniedziałek

- godz. 07.00

- godz. 07.00

- śp. Waldemar Kozłowski – 4r.śm.

- śp. Grzegorz Donner.

- godz. 17.00

- godz. 17.00

- śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- O nawrócenie do Boga i przemianę na duszy i ciele dla syna z okazji urodzin.

Wtorek

- godz. 07.00

- godz. 07.00

- śp. Z rodzin Adamczuków i Janickich.

- śp. Mieczysława Staszczuk – of. sąsiadów i przyjaciół z pobliskich ulic.

- godz. 17.00

- godz. 17.00

- śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- śp. Jan Ciesielczuk – 64r.śm., Joanna, Halina, Stanisława, Janina z rodz. Ciesielczuków.

Środa

- godz. 07.00

 

 

- godz. 07.00

- śp. Maria Kaszyńska – 4r.śm., i z rodz. Kaszyńskich, Wołyńców, Grzybkowskich, Barczukówi Magrytów.

 - śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- godz. 17.00

 

 

- godz. 17.00

 

- W intencji Kacpra z okazji 15 rocznicy urodzin o błogosławieństwo Boże, dary Ducha św. i opiekę MBNP dla całej rodziny.

- śp. Mieczysława Staszczuk – of. siostry Krystyny z córkami.

Czwartek

- godz. 07.00

- godz. 07.00

- śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- śp. Mieczysława Staszczuk – of. sąsiadów i przyjaciół z pobliskich ulic.

- godz. 17.00

- godz. 17.00

- śp. Marian Słowik – of. rodz. Wasilewskich.

- śp. Zbigniew Dolecki – of. rodz. Wórów.

Piątek

- godz. 07.00

- godz. 07.00

- śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- śp. Barbara Sobolewska – 5 miesiąc śmierci.

- godz. 17.00

- godz. 17.00

- śp. Teresa Sarzyńska – 2r.śm., Jan.

- śp. Teresa Bocheńska, Jan i z rodz. Bocheńskich, Sołtysiaków, Kaniugów i Hukowskich.

Sobota

- godz. 08.00

- godz. 09.30

- godz. 09.30

- godz. 16.00

- śp. Barbara Adamus – 30 dzień śmierci.

- W intencji Ojczyzny.

- śp. Marian Józef Słowik – 30 dzień śmierci.

- Dziekanów – śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- godz. 17.00

- śp. Władysław Ciesielczuk – 64r.śm., Julianna, Sabina, Anna, Bazyli Ciesielczukowie, Maria i Jan Pirogowicz.

Niedziela

- godz. 08.00

- śp. Janina i Tomasz Solak, Tadeusz, Kazimierz, Marek, Irena Mirowska, Teresa Solak.

- godz. 08.45

- Dziekanów.

- godz. 09.30

 

- godz. 09.30

- śp. Olga – 27r.śm., Józef Hawryluk i z rodz. Hawryluków i Antoniuków.

- śp. Sabina – 5r.śm., Adolf Kuźniarski, Anna i Wojciech Czajka.

- godz. 11.00

- godz. 11.00

- śp. Krystyna Turek –  2r.śm.

- śp. Lucyna Poziomkowska – greg.

- godz. 12.15

 

 

- godz. 12.15

 

- godz. 17.00

 

- Za Ojczyznę z prośbą, aby wierna Bogu, Kościołowi i Ewangelii była przykładem dla innych narodów.

- śp. Jan – 2r.śm., Anna, Maria, Grzegorz z rodz. Kulczyńskich.

- śp. Marian Kuśmirek – 12r.ąm., Janina i Stanisław Kalisz.