XXIII Niedziela Zwykła

 1. Dziś taca na nasze WSD. W miarę naszej możliwości wesprzyjmy naszą duchową uczelnię.
 2. Dzisiaj ze względu na I Niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 12.15 wystawienie Najświętszego Sakramentu i zmiana tajemnic różańcowych.
 3. Dzisiaj dożynki powiatowe i miejskie w sanktuarium św. Stanisława Kostki, msza św. o godz. 12.00.
 4. Dzisiaj odpust  w Strzyżowie, suma o godz. 12.00.
 5. We wtorek, 8 września przypada jedno z najstarszych świąt Maryjnych Narodzenie NMP – MB Siewnej. Po każdej mszy św. błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion. Msze św. o godz. O8.00, 09.30   i 17.00
 6. Intencje mszy św.
 7. Reklama Niedzieli.
 8. Młodzież, która pragnie przyjąć w tym roku sakrament bierzmowania proszona jest na mszę św. w piątek o godz. 17.00, a później spotkanie organizacyjne ks. Pawłem Obirkiem.
 9. Również w piątek po mszy św. o godz. 17..00 ks. Paweł Głowik zaprasza młodzież do salki katechetycznej w domu Caritas na I spotkanie po wakacjach.
 10. W sobotę ks. Paweł Obirek zaprasza wszystkich ministrantów oraz tych chłopców, którzy chcą zostać ministrantami na mszę św. o godz. 17.00, a później na pierwsze spotkanie po wakacjach.
 11. W przyszłą Niedzielę w Sanktuarium Maryjnym w Krasnobrodzie odbędą się Diecezjalne Dożynki.
 12. Wczoraj na spotkaniu z Radą Parafialną ustaliliśmy że w kościele potrzebne jest zrobienie wentylacji i naprawy albo zmiany nagłośnienia, w plebani wymiana 4 okien od frontonu i naprawa rynny. W kaplicy w Dziekanowe naprawa rynien i schodów. Dlatego Rada Parafialna jest za tym aby zbierać kapitał finansowy na te prace, a w przyszłości na inne, dlatego ustaliliśmy że 4 niedziela każdego miesiąca będzie tacą inwestycyjną na nasze parafialne prace. Zaczniemy ją zbierać od 4 niedzieli września.
 13. W przyszłą Niedzielę na mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się kanoniczne wprowadzenie nowego ks. proboszcza. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia będzie o godz. 16.30. Zapraszamy.
 14. Pomódlmy się w intencji dzieł ewangelizacyjnych dokonujących się w naszej diecezji, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, kleryków i wychowawców naszego WSD, gości, o pokój na świecie, chorych, o powstrzymanie pandemii corona – wirusa oraz za śp. Danutę Urszulę Gęsior …. Zdrowaś Mario.

Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630