IV Niedziela Zwykła

        III Niedziela Zwykła

        Niedziela – Święto Chrztu Świętego

        Niedziela – Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa