XXXI Niedziela Zwykła
 1. Dziś dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych przynoszą na ostatnie nabożeństwo różańcowe o godz. 16.30 wypełnione i podpisane z tyłu plansze. Każde dziecko otrzyma niespodziankę oraz będzie losowanie dodatkowych niespodzianek. Zapraszamy.
 2. Po mszy św. o godz. 09.30 zapraszamy na naukę przedmałżeńską.
 3. Zapowiedzi : I Mateusz Sołtysiak i Magdalena Orzechowska oboje z Hrubieszowa z parafii tut.
 4. Jutro będziemy przeżywać Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie komunii św., pobożne nawiedzenie Kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
 5. Msze św. w kościele o godz. 0800, 09.30 oraz o 17.00., na cmentarzu o godz. 12.00.
 6. We wtorek, 2 listopada, Wspomnienie Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych sióstr i braci. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego modlitewnego wsparcia, aby mogli osiągnąć szczęście wieczne. Msze św. w kościele o godz. 07.00 i 1700. Na cmentarzu o godz. 10.00. W kościele o godz. 17.00 msza św. z Apelem za zmarłych. Prosimy zabrać na tę mszę św. znicze.
 7. W czasie obydwu dni nasi księża będą zbierać kartki wspominkowe przy wejściu na cmentarz przy grobie śp. Wiktora Zina. Za naszych bliskich zmarłych będziemy się modlić każdego dnia listopada w modlitwie różańcowej, dlatego prosimy zaznaczyć dzień, w którym chcielibyśmy tą modlitwę wspólnie zanieść do Boga.
 8. W listopadzie można w każdym dniu uzyskać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki uzyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź wystarcza do uzyskania odpustów przez wiele dni.
 9. W tym tygodniu przypada I Czwartek, Piątek,
 10. prałat Andrzej Puzon we Wspomnienie Wiernych Zmarłych razem z żołnierzami udaje się na groby polskich żołnierzy na Wołyniu. Gdyby ktoś chciał ofiarować znicze oraz żywność dla ojca Leszka, to prosimy o kontakt z ks. prałatem.
 11. Informacja Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarnych.
 12. Reklama Niedzieli.
 13. Bóg zapłać p. Ewie i Zdzisławowi Górnikom za nowy podest pod figurę św. Faustyny.
 14. Bóg zapłać p. Krystynie Sowierszenko za zrobienie nowej gazetki do tablicy ogłoszeń na temat św. zmarłych, których ciało nie uległo rozpadowi.
 15. Do Dziekanowa. 1 listopad msza św. o godz. 09.00, później procesja na cmentarz i modlitwa za zmarłych. 2 listopad msza św. o godz. 11.00 i procesja na cmentarz.