Intencje Mszy św. od 10 lutego do 16 lutego 2020 r.


 

PONIEDZIAŁEK

10 lutego

7:00

+ Józefko Michał, Katarzyna, Władysława (k)

17:00

+ Helena i Arkadiusz Krystkowiak

WTOREK

11 lutego

7:00

+

17:00

17:00

+ Bożena Bańka (30 dzień od śmierci)

+ Anna i Andrzej Buczkowscy

ŚRODA

12 lutego

7:00

+

17:00


 

17:00

17:00

17:00


 


 

17:00

+ Maria Stepaniuk (46 r.ś) i Aleksander Stepaniuk (36 r.ś) oraz zm. z rodziny Stepaniuków

+ Zygmunt Staniszewski (31 r.ś) oraz zm. z rodziny Staniszewskich

+ Bronisława (k) Szumiata (2 r.ś), Robert Szumiata

+ Za członków Koła Żywego Różańca Świętego pod wezwaniem Matki Bożej z Lourdes – o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla rodzin i członków

+ Wiesław Gniecki (7 r.ś)

CZWARTEK

13 lutego

7:00

+

17:00

17:00

+ Bożena Bańka (ofiara od sąsiadów)

+ Zdzisław Woś (ofiara od Kszysztofa, Lucjana i Marii Kaliszczuk)

PIĄTEK

14 lutego

7:00

+

17:00

17:00

+ Artur Sas (ofiara od kolegów i koleżanek ze Szkoły Podstawowej)

+ Bożena Bańka (ofiara od Pawła i Agnieszki Pilarskich z dziećmi)

SOBOTA

15 lutego

7:00

+

17:00

17:00

+ Marianna (6 r.ś) i Roman (14 r.ś) Kłos

+ Artur Sas (ofiara od rodziny Lizunów)

NIEDZIELA

16 lutego


 

 

8:00

+ Bronisław Patrzała (40 r.ś), Aurelia, Teodor

9:30

+ Paulina Ziółkowska (2 r.ś), Stanisław Ziółkowski (17 r.ś)

11:00

+ Tadeusz Szumiata (1 r.ś), Sławomir (2 r.ś), Anna i Józef Szumiata

12:15

+ Krzysztof Pytka (2 r.ś), Jan Pytka oraz zm. z rodziny Pytków i Prylów

17:00

+ Maria Kryszczuk (7 r.ś), Edward, Stefan, Magdalena oraz zm. z rodziny Kryszczuków


 

 


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630