Aktualności

?Pamiętaj o nich Polsko? 75 rocznica napaści Sowietów na Polskę

 

17 września na Cmentarzu Wojennym w Hrubieszowie odbyły się uroczystości upamiętniające napaść Armii Czerwonej na Polskę. O godzinie 11.00 przybyli władze miasta i powiatu, żołnierze 27 Wołyńskiej Armii Krajowej, Sybiracy, dyrekcje szkół z delegacjami uczniów oraz mieszkańcy Hrubieszowa. Przybyła kompania honorowa 2 Pułku Rozpoznawczego ze swoim sztandarem oraz komendanci Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, służb więziennych. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu narodowego, głos zabrał Burmistrz Miasta, a następnie oficer 2 Pułku Rozpoznawczego odczytał Apel Poległych. Oddano salwę honorową i  złożono kwiaty i wieńce. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. prałat Andrzej Puzon. W homilii powiedział między innymi „ Przyszliśmy na modlitwę w to szczególne miejsce, na Cmentarz Wojenny, gdzie tyle krzyży, pod którymi kryją się serca Polaków. Przyszliśmy na spotkanie z Bogiem Żywym – Jezusem Chrystusem, w imię Ojczyzny, w imię pamięci, w imię wierności. Także i po to, aby w ten wrześniowy dzień zakreślić cyfrę 17, otworzyć nasze serca na Słowo, które pochodzi z ust Boga: ”Są Bracia i Siostry takie chwile i są takie daty, takie rocznice, które nas dzieci Ojczyzny, pozornie rozproszonych, zajętych własnymi sprawami, przyciągają, łączą i jednoczą.” Odczuwamy wtedy mocno i wyraźnie naszą łączność z polską wspólnotą wiary i pamięci.

Dziś ze szczególną siłą powraca wspomnienie 17.09.1939 r. Dla starszego pokolenia data ta wpisała się na trwałe w życie i krwawi wciąż w niejednym sercu. Przez lata o tym ataku nie można było mówić, a jeśli już się mówiło, to w kłamliwy sposób. Dlaczego ich mordowali, dlaczego zginęli? Zginęli, bo byli dziećmi polskiej Ojczyzny. To tamten dzień – 17 września sprawił, że tysiące obywateli zostało oderwanych od ojczystych domów i zagród na poniewierkę po łagrach. Ten ich pobyt na „nieludzkiej ziemi”, często wieloletni, okupiony był bardzo często śmiercią. Elitę Narodu zlikwidowano okrutnym wyrachowanym wyrokiem. Jakże ta Polska mogłaby być inna, gdyby nie zginęli oficerowie, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, prawnicy, duchowni.

Dziś po 75. Latach od rozpoczęcia wojny, trzeba ciągle modlić się o pokój na świecie. Jan Paweł II przemawiając w Oświęcimiu nawoływał: „Europie i światu potrzebna jest dziś wspólnota ducha. Budujmy ja na Chrystusie i jego Ewangelii, na fundamencie miłości i prawdy.” Ojciec Święty  Franciszek modląc się ostatnio na cmentarzu wojennym na północy Włoch powiedział:” Wojna jest szaleństwem, za którym stoją ideologie bądź niepohamowana żądza władzy i pieniędzy. Po klęsce II wojny światowej – mówił Ojciec św., być może da się mówić o trzeciej wojnie prowadzonej w „Kawałkach” z przestępstwami, mordami, zniszczeniami. Oto Irak, Syria, Pakistan, Ziemia Święta, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, czy Wschodnia Ukraina. Tu wszędzie giną ludzie, nie tylko żołnierze, ale i cywile. Cierpią kobiety, dzieci, starzy. Miliony uchodźców na różnych kontynentach. To jest wojna.”

Kończąc Słowo Boże, ksiądz prałat powiedział: ”Nasze modlitwy i wspomnienia przy pomnikach patriotów polskich, to nie tylko próżne przypomnienie bolesnej przeszłości o męczeństwie naszych Rodaków, ale to przede wszystkim czerpanie sił do budowania innej przyszłości, lepszego jutra naszej Ojczyzny. Ich prochy są święte, bo na nich, jak na żyznej ziemi, rośnie bolesna historia naszego Narodu.”

Oprawe muzyczną z pięknymi pieśniami religijnymi i patriotycznymi zapewnił zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały. Asystę do Mszy św. sprawowali żołnierze. Bardzo dużo ludzi, w tym dzieci i młodzież, przyjęło Komunię św.

Na zakończenie Mszy św. odśpiewano hymn „Boże coś Polskę” i „Rotę”.

                                                                                                                         ks. Andrzej Puzon

?Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości?

„Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”

Jan Paweł II Kraków 1979 r.

 

Dnia 22 czerwca 2014 r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbył się Odpust ku czci patronki Parafii połączonej z intronizacją relikwii św. Jana Pawła II.

Uroczystej Mszy św. z ceremoniałem wojskowym przewodniczył ks. Abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus. Już od godz. 11.30 rozpoczęła się część modlitewna poświęcona św. Janowi Pawłowi II przygotowująca nas do tej uroczystości. Plac kościelny był wypełniony wiernymi a nawet duża część ludzi stała na ulicy. Oprawę Mszy św. zapewnili „Lechici”, orkiestra wojskowa oraz młodzież z rodzicami, która przyjęła bierzmowanie. Wśród zaproszonych gości widać było przedstawicieli wojska, straży celnej, więziennictwa, służby zdrowia, dyrekcje szkół.

Zdjęcia: Intronizacja relikwii Jana Pawła II w Hrubieszowie

Czytaj więcej: ?Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości?

Jubileusz 20-lecia sformowania 2. hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

„Z Chrystusem w obronie sprawiedliwości i pokoju”-

Jan Paweł II – Rok Jubileuszu – spotkanie z wojskiem

 

14 czerwca 2014 r. w Hrubieszowie 2 Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Dobrzańskiego – „Hubala” obchodził jubileusz 20.lecia powołania go do życia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Parafii Garnizonowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na Mszę św. przyszedł cały skład osobowy 2 Pułku w liczbie ponad 800 osób z dowódcą JW. płk. Marcinem Majem wraz z gośćmi z MON, Sztabu Generalnego, Operacyjnego, zaproszeni dowódcy JW. z różnych stron Polski. Były władze miasta, gmin, powiatu, Straż Graniczna, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawiciele różnych instytucji.

Czytaj więcej: Jubileusz 20-lecia sformowania 2. hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

Uroczystości katyńsko ? smoleńskie w Hrubieszowie

 

„Pamięć nie dała się zgładzić”

                 F. Konarski  „Katyń”

 

Uroczystości katyńsko – smoleńskie w Hrubieszowie

 

Papież Jan Paweł II w spotkaniu z polskimi pielgrzymami, którzy przeżyli II wojnę światową powiedział między innymi „ Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem martyrologicznie polskim, który nie może być zapomniany. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń.”

11 kwietnia 2014 r. w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 4. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem.

Uroczystości katyńsko – smoleńskie w Hrubieszowie

 

 

Czytaj więcej: Uroczystości katyńsko ? smoleńskie w Hrubieszowie


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630