XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego w Hrubieszowie

„Budujcie cywilizację miłości i pokoju””

                                   Jan Paweł II

 

W dniach 24 – 26 października 2014 r. odbył się w Hrubieszowie XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego. Do Hrubieszowa, z całej Polski, przybyło 47 podmiotów wykonawczych, którym towarzyszyli instruktorzy i opiekunowie. Już od porannych godzin w piątek rozpoczęły się, w Hrubieszowskim Domu Kultury, przesłuchania konkursowe, które trwały przez cały dzień. Ciąg dalszy przesłuchań odbył się w sobotę do godziny 16.00.

 

            Artystów oceniała Rada Artystyczna pod przewodnictwem Alicji Saturskiej z Zamościa.

            Uroczysty koncert inauguracyjny rozpoczął się o 18.00 hymnem festiwalowym pt.: ”Młodością Kolumbów” odśpiewanym przez zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały.

Sala mająca pomieścić prawie 500 osób, wypełniona była aż do ostatniego miejsca. Wszystkich uczestników festiwalu powitał Burmistrz Miasta Hrubieszowa. Następnie poproszono o zabranie głosu ks. prałata ppłk. Andrzeja Puzona – kapelana 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, który odczytał przesłanie biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka. Czytamy w nim:” Serdecznie pozdrawiam wszystkich Organizatorów i Uczestników XIX Festiwalu Pieśni Patriotycznej Wojska Polskiego Hrubieszów  2014. Nie mogąc osobiście wziąć udziału w tym wydarzeniu, pragnę zapewnić

0  modlitewnej pamięci i przekazać słowa duchowej jedności.

Przewodnią myślą tegorocznego festiwalu są słowa zaczerpnięte z nauki Jana Pawła II: „Budujmy cywilizację miłości i pokoju”. Dziś te słowa nabierają szczególnego znaczenia, zwłaszcza w kontekście dramatycznych wydarzeń, któ­re mają miejsce niedaleko naszej wschodniej granicy. Niech to hasło przybliża nas do Boga, gdyż tylko wiara daje nadzieję na lepszą przyszłość.

Pieśń religijna i patriotyczna w historii oręża polskiego ma swoją długą i piękną tradycję. Stanowi integralną część naszej narodowej kultury, łączy przeszłość z przyszłością, utrwala dorobek duchowy naszych przodków oraz jest jednym z ważniejszych środków wychowania historycznego i narodo­wego. Szczególnie ważną rolę pieśń religijna i patriotyczna odegrała podczas wojen i powstań narodowych. To pieśń pozwalała przetrwać trudne chwile, do­dawała sił i była nieodłączną towarzyszką walczących żołnierzy. Bogactwo zawarte w muzyce religijnej i patriotycznej pobudza wrażliwość każdego poko­lenia oraz pozwala doświadczyć Bożej obecności.

Życzę, by XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego jak najlepiej zapisał się w pamięci wykonawców5 organizatorów i uczestników.

Pragnę podziękować wszystkim, dzięki którym to wydarzenie mogło się odbyć. Wyrażam szczere uznanie dla tych szlachetnych wysiłków. Wszvstkich obejmuję modlitwą, serdecznie pozdrawiam oraz z serca błogosławię.”

Następnie ks. prałat przedstawił historię festiwalu w Hrubieszowie oraz nawiązał do spotkania, w 2000 r., żołnierzy całego świata z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który wprost nakazał budować  cywilizację miłości i pokoju. Życzył wszystkim głębokich przeżyć religijnych i patriotycznych.

Głos zabrał dowódca 2 Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie, płk Marcin Maj, który po powitaniu uczestników festiwalu i gości, ogłosił uroczyste otwarcie Festiwalu.

Z pięknym koncertem pieśni religijnych i patriotycznych, inaugurującym XIX Festiwal, wystąpił zespół wokalno – instrumentalny „Lechici”. Gościnnie wystąpiła w swoim recitalu zatytułowanym „Spacerkiem po operze Aleksandra Opała – Wójcik absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie. Jej koncert przyjęto z wielką owacja i aplauzem.

Jako gość festiwalu wystąpił gorąco oklaskiwany przez publiczność zespół „Bracia”.

W niedzielę, 26 października w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie o 9.30 została odprawiona Msza św. w intencji uczestników festiwalu.

We Mszy św. wzięli udział: dowództwo 2 Pułku Rozpoznawczego, rektor Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni wraz ze swoim chórem, przedstawiciel z Ministerstwa Obrony Narodowej, urzędnicy województwa, starostwa i miasta oraz inne służby mundurowe. Oprawę muzyczną zapewnili uczestnicy festiwalu.

Homilię wygłosił ks. prałat Andrzej Puzon, który mówił o potrzebie bycia świadkami wiary w Boga, budowaniu duchowego Kościoła i odpowiedzialności za współtworzenie oblicza Kościoła. „Dziś chce się ten duchowy Kościół zniszczyć. Broni swojej godności. Ważny jest kościół materialny, w którym się gromadzimy, ale jeszcze ważniejszy jest Kościół duchowy. Wasze ciało jest Świętym Boga i tam mieszka Duch Święty. Otwórzcie drzwi koszar, domów, serc – Chrystusowi, Jedynemu Odkupicielowi człowieka.”

Do Mszy św. służyli podchorążowie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Liturgia przebiegła w głębokiej wdzięczności za dar wiary wyniesionej z domu rodzinnego.

O godzinie 16.00 odbył się Koncert Galowy prowadzony przez redaktorkę TV Lublin, z pochodzenia  hrubieszowiankę Annę Dąbrowską.

Koncert rozpoczął hymn festiwalowy wykonany przez zespół „Lechici". Następnie głos zabrał dowódca 2 Pułku Rozpoznawczego, który powitał gości. W dalszej części przewodnicząca Rady Artystycznej Alicja Saturska odczytała werdykt jury.

„Rada Artystyczna w składzie

przewodnicząca    -  Alicja Saturska

członkowie     -  Jolanta Wojtaś-Zapora

                        -  ppłk Rez. Bogusław Hilla

                        - ks. Ppłk Prałat Andrzej Puzon

                        -  płk Paweł Lewandowski

                        -  Andrzej Sar

Po wysłuchaniu w dniach 24-25 października 2014 roku 47 wykonawców (34 w kategorii solistów i 13 zespołów, w tym 2 chóry), przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

WYRÓŻNIENIA:

·         Wyróżnienie dla najlepszego wykonawcy w mundurze otrzymuje:

- Paweł CZARNECKI z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

·         Wyróżnienia w kategorii zespołów otrzymują:

- Zespół „BŁĘKITNE BERETY” - z Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy

- Zespół „FICCO” - z Klubu 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

- Zespół „ZIELONI” - z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej – Placówka Straży Granicznej w Hrubieszowie

·         Wyróżnienie w kategorii solistów otrzymuje:

- Karolina SOBCZUK Klub Batalionowy w Zamościu

·         III miejsce w kategorii zespoły otrzymują:

- Zespół „ AKWARIUM” – Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

- Chór AD GENTES – Klub 2 pułku inżynieryjnego w Inowrocławiu

·         III miejsce w kategorii solista otrzymują:

- Weronika PANKIEWICZ - Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

- Marta KOPEĆ – Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

- Patrycja ADAMSKA - Klub Wojskowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku

·         II miejsce w kategorii zespół otrzymują:

- Zespół „EL FUEGO” – Klub Wojskowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku

- Chór  Akademii Marynarki Wojennej z Gdyni

·         II miejsce w kategorii solista otrzymują:

- Weronika CICHOCKA  – Klub 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu

- Kinga KOWALKOWSKA - - Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie

- Karolina NOWAKOWSKA - Klub Wojskowy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku

·         I miejsce w kategorii zespół otrzymuje:

- Zespół PRESTO - Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie

·         I miejsce w kategorii solista otrzymuje:

- Agnieszka PODUBNY - Klub 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie”

Jury Festiwalu doceniło nie tylko wysoki poziom tegorocznych prezentacji artystycznych, ale również coraz liczniejsze grono wykonawców, miłośników pieśni patriotycznych i religijnych. Szczególną uwagę zwróciło na różnorodność form muzycznych, ciekawe aranżacje, oryginalne instrumentarium. Wyraziło także uznanie instruktorom i animatorom życia kulturalnego Służb Mundurowych za trud przygotowania ciekawych prezentacji artystycznych dla swoich podopiecznych. Przewodnicząca podziękowała kierownikom instytucji delegujących za możliwość udziału artystów w Festiwalu. Podziękowania skierowała również do sponsorów, dzięki którym można było  wspólnie przeżywać to wydarzenie artystyczne. W imieniu Jury podziękowała wszystkim organizatorom za wysiłek włożony w realizację festiwalu.

Na scenę poproszono sponsorów, którzy wręczyli wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym nagrody.

Do zgromadzonej publiczności przemawiali przedstawiciele wojska z Warszawy oraz władz administracyjnych z Lublina oraz Starostwa, Miasta i  Gminy Hrubieszowa.

Publiczność długo oklaskiwała nagrodzonych artystów. Na zakończenie głos zabrał ks. prałat Andrzej Puzon mówiąc:” Kiedy dobiega końca XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego, dziękujemy Bogu i ludziom za to wyjątkowe spotkanie oraz świadectwo wiary i patriotyzmu, Ojciec Święty powiedział do młodzieży: „Nie Lękajcie się. Pozwólcie Chrystusowi Królować w waszym młodym życiu, służcie Mu z miłością. Służba Chrystusowi jest wolnością. Przyjąć Chrystusa to znaczy przyjąć Jego misję, żyjcie miłością do Boga i człowieka. Nie pozwólcie, aby czas, który Bóg wam daje mijał tak jakby wszystko było działaniem przypadku. Pamiętajcie Jesteście stróżami poranka o świcie trzeciego tysiąclecia”.

Dziękuję Władzom Miasta, Powiatu, Gminy i  wszystkim sponsorom. Dziękuję Wam kochani Artyści z całej Polski, którzy wyśpiewaliście najpiękniejszą pieśń o Bogu i Ojczyźnie. Bądźcie nadal głosicielami radości, miłości i pokoju.

Pozwólcie Chrystusowi królować w waszym młodym życiu, służcie Mu z miłością, Jezus idzie z wami. On odnawia Wasze siły. On jest dla Was Drogą Prawdą i Życiem. Jesteście naszą nadzieją. Dziękuję Wam wszystkim  opiekunom, instruktorom. Czekamy na Was w przyszłym roku na Festiwalu. Niech Was Bóg szczęśliwie prowadzi do Waszych Garnizonów, Jednostek  Wojskowych, Domów Rodzinnych - Szczęść Wam Boże!

Nie byłoby tego festiwalu, gdyby nie wspaniała publiczność hrubieszowską która wypełniła salę widowiskową każdego dnia, oklaskując artystów. Dziękuję, więc Wam i dla Was niech zabrzmią nasze oklaski.

Zawsze trudno mi wypowiedzieć ostatnie słowa na zakończenie Festiwalu, ale z obowiązku służbowego muszę to uczynić, XIX Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego ogłaszam za zamknięty”.                                                                                                                                    

Młodzież odjeżdżając do swoich domów, Jednostek Wojskowych" żegnała się słowami „do zobaczenia za rok, przyjedziemy, bo u Was jest wspaniała publiczność i organizacja festiwalu.

Po swym wystąpieniu zaprosił wszystkich artystów na scenę, aby wraz z publicznością odśpiewać „Barkę” zamykając festiwal.

Po przerwie, dla publiczności wystąpił zespól „Brathanki”, którego widownia przyjęła z wielkim aplauzem.

 

ks. prałat Andrzej Puzon


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630