Okręgowe Święto ?Hubertusa? w Hrubieszowie

„Darz bór”

Okręgowe Święto „Hubertusa” w Hrubieszowie

 

Po raz kolejny myśliwi z pięciu powiatów: biłgorajskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego i chełmskiego zgromadzili się w trzecią sobotę października w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie na tradycyjnym : „Hubertusie”.

HUBERTUS 2014

 

Na uroczystość przybyły władze samorządowe z Lublina, Tomaszowa Lubelskiego,

Hrubieszowa i Tyszowiec. Była brać leśna z Lublina, Strzelec, Mircza, Zwierzyńca oraz służby mundurowe: komendanci Policji z Zamościa, Hrubieszowa oraz ze Straży Granicznej.

Przybyli również księża: ks. Bronisław Bucki, ks. Roman Karpowicz, ks. Ryszard Ostasz. Znalazła się też bardzo duża grupa myśliwych ze swoimi rodzinami.

O godz. 14.00 została odprawiona Msza św. z ceremoniałem myśliwych. Obsługę wokalną miał chór myśliwski „Knieja” oraz grupa sygnalistów z Zespołem Szkół Leśnych w Biłgoraju.

Lekcje i modlitwę wiernych odczytali myśliwi.

Ks. prałat Andrzej Puzon, po powitaniu wszystkich gości, wygłosił okolicznościowe Słowo Boże, w którym powiedział m.in.: ”Bogu bogatemu w miłosierdzie chcemy dziś podziękować za wszelkie dary. Chcemy przystanąć na chwilę w tym Wieczerniku cywilno – wojskowym, aby przeanalizować wspaniały akt Stwórcy Boga wobec świata, który jest i daje świadectwo, że Bóg jest Panem całego stworzenia. Zatrzymajmy się w tym zabytkowym i historycznym kościele, aby wpatrzeć się w św. Huberta i wprowadzić to, co najpiękniejsze w nasze codzienne życie. Żyjmy w czasach, kiedy świat naruszył pewną harmonię między Stwórcą a stworzeniem. A przecież czytamy w Księdze Mądrości: ”Z wielkości i piękności stworzeń można przez porównanie poznać ich Stwórcę.” To najlepiej wiecie wy kochani Myśliwi. To wy podziwiacie wspaniałe wschody słońca nad bagnami, koncerty ptasie na powitanie dnia, nocne poszukiwacze – sowy, ryk jelenia, od którego drży z podniecenia cały las. A kto jak nie myśliwy zna widok lasu w pełni księżyca, Kiedy wszystko skrzy się w białej poświacie.

Myśliwego nie zdobi tylko mundur,  choć jest piękny ze wszelkimi insygniami. Myśliwego powinno zdobić człowieczeństwo, prawdomówność, właściwa godność postępowania. Wasza służba i pasja to mądre trwanie na straży naturalnego porządku i czuwanie, by chaos go nie zniszczył, godząc tym samym w człowieka. Wasza obecność wśród lasów i pól wpisuje się w chlubną tradycję polskich myśliwych, którzy za miłość do ziemi płacili nawet życie. Jesteście spadkobiercami przepięknych kart historii, ale stajecie się również autorami nowego rozdziału księgi polskiego leśnictwa i myślistwa. Nigdy nie traćcie świadomości, że całe stworzenie to Boży dar dla nas, żebyśmy czynili sobie ziemię poddana i doszli do wieczności.

Niech Święty Hubert, który od wieków stoi na straży etyki myśliwego i z którym kojarzone jest łowieckie szczęście, nieustannie wstawia się za Wami u Boga, wyprasza obfite błogosławieństwo oraz uczy mądrości serca w działaniu na rzecz przyrody i rozwijaniu pasji.

Na ofiarowanie myśliwi przynieśli do ołtarza kosz darów wypełniony grzybami oraz wyrobami wędliniarskimi z dziczyzny. Bardzo dużo uczestników Mszy św. przystąpiło do Komunii św. Na zakończenie Mszy św. wręczono ks. prałatowi bukiet leśnych kwiatów w podzięce za odprawienie Mszy św. i wygłoszone Słowo Boże.

Dalsza część spotkania odbyła się w hotelu „Szałas” gdzie wręczono dyplomy, medale i wyróżnienia. W trakcie biesiady nie zabrakło dobrej muzyki myśliwskiej. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych, spędzone wśród wspomnień i opowieści myśliwskich.

ks. prałat Andrzej Puzon


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630