?Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości?

„Musicie być mocni mocą wiary, nadziei i miłości”

Jan Paweł II Kraków 1979 r.

 

Dnia 22 czerwca 2014 r. w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Hrubieszowie odbył się Odpust ku czci patronki Parafii połączonej z intronizacją relikwii św. Jana Pawła II.

Uroczystej Mszy św. z ceremoniałem wojskowym przewodniczył ks. Abp prof. dr hab. Stanisław Wielgus. Już od godz. 11.30 rozpoczęła się część modlitewna poświęcona św. Janowi Pawłowi II przygotowująca nas do tej uroczystości. Plac kościelny był wypełniony wiernymi a nawet duża część ludzi stała na ulicy. Oprawę Mszy św. zapewnili „Lechici”, orkiestra wojskowa oraz młodzież z rodzicami, która przyjęła bierzmowanie. Wśród zaproszonych gości widać było przedstawicieli wojska, straży celnej, więziennictwa, służby zdrowia, dyrekcje szkół.

Zdjęcia: Intronizacja relikwii Jana Pawła II w Hrubieszowie

Ks. Arcybiskup w asyście liturgicznej i orkiestry wojskowej został wprowadzony do kościoła, gdzie przywdział szaty pontyfikalne. Punktualnie o godz. 12.00 przy śpiewie zespołu „Gaude Mater” wyruszył orszak liturgiczny do ołtarza polowego przed świątynią. Relikwie św. Jana Pawła II nieśli oficerowie 2 Pułku Strzelców Konnych. Kiedy orszak zbliżył się do ołtarza – młodzież uniosła do góry róże, witając w ten sposób zarówno relikwie św. Jana Pawła II i Księdza Arcybiskupa. Rozległ się też piękny śpiew „Hrubieszów wita Cię, pozdrawia Cię, dziękuje Ci”.

Księdza Arcybiskupa powitała młodzież następnie przedstawiciele Akcji Katolickiej i ks. prałat Andrzej Puzon, który między innymi powiedział:” Wielce Umiłowany Księże Arcybiskupie – Nasz Ojcze. Opatrzność błogosławiąc Twój pasterski trud przyprowadziła Ciebie dziś na kresy – do Hrubieszowa, gdzie przed laty pracowałeś tu jako wikariusz. Jesteś więc u siebie, jesteś w Domu Matki , bądź serdecznie od nas pozdrowiony. Dla nas i całego ludu Bożego jesteś czytelnym znakiem Bożej Mądrości, Miłości i Apostolskiego świadectwa wiary. Świat takich nienawidzi. A my lud Hrubieszowa, patrząc jak mężnie dźwigasz Krzyż Chrystusa – mówimy – Sursum Corda – w górę serca. Z naszych wdzięcznych serc dobywa się powitalne wołanie :”Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie. Bądź pozdrowiony od nas parafian i od tej młodzieży, która prosi o Ducha św.

Dziś dla nas Wielki Dzień – Odpust ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy i intronizacja relikwii św. Jana Pawła II, która otrzymaliśmy z rąk JE ks. Abp Lwowa Mieczysława Mokrzyckiego. Czytamy w Jego piśmie przewodnim nr 224 z 27.11.2013 r. ”reliquias ex capillis Joannes Paolo II Papae”. Tyle razy słuchaliśmy kazań św. Jana Pawła II, tyle razy jeździliśmy na różne spotkania w kraju, ale i za granicą. Czytamy w Dziejach Apostolskich „Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł do nóg i oddał mu pokłon.” Mówi dalej Nowy Testament, że gdy św. Piotr został nocą uwolniony z więzienia, wtedy po zastanowieniu się poszedł do domu Marii matki Jana zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie. Kiedy zapukał do drzwi wejściowych, nadbiegła dziewczyna imieniem Rode i nasłuchiwała. Poznała głos Piotra i z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła powiedzieć, że Piotr stoi przed bramą. Kiedy wreszcie otworzyli, ujrzeli Piotra i zdumieli się.”( DZ.A.12,12 – 16)

To my dziś tu w Hrubieszowie otwieramy serca przed Piotrem przychodzącym do nas w relikwiach św. Papieża – Jana Pawła II. To On kołacze do naszych serc, do naszych drzwi. „Czekałem na was, a wy przychodzicie do mnie.”

To my, ludzie XXI w. na nowo przypominamy sobie te słowa: ”Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi.” Niech więc pięknie wyglądają nasze serca, domy, ulice – ojcze św. witaj w Hrubieszowie. Ks. Arcybiskupie niech zabrzmią teraz natchnione słowa, niech popłynie za nas Twoja modlitwa. Wierzymy, ze przez Twoje usta i serce przemówi do nas Chrystus – nasz Bóg i Pan, nasza jedyna i najowocniejsza modlitwa. Proszę Cię poświęć ten relikwiarz i obraz św. Jana Pawła II.”

            Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia przy śpiewie „Zostań z nami” solistki operowej Aleksandry Opały – Wójcik i zespołu „Lechici”.

Przy pięknej pogodzie i przy ołtarzu polowym rozpoczęła się Msza św. w pięknej oprawie rodziców, dyrekcji szkoły, wojska, młodzieży. W homilii ks. Abp Wielgus powiedział m.in. „Wspominam Jana Pawła II bardzo osobiście jako rzeczywiście świętego człowieka. Od zawsze był świętym. Nikt kto bliżej znał Jana Pawła II, nie miał wątpliwości, że jest to święty człowiek. Święty naszych czasów. Tak bardzo zasłużony dla naszego Narodu i całego świata. On wniósł nowe treści do życia Kościoła, świata i chrześcijaństwa. Kochał ewangelicznie każdego.”  Wspaniale mówił o naszej odpowiedzialności za wiarę, za wychowanie, za Kościół, za Ojczyznę. Długimi oklaskami wynagrodzono słowa ks. Arcybiskupa za Jego wspaniała homilię.

Ponad 120 osób przyjęło sakrament bierzmowania. W procesji z darami była świeca, kwiaty, wstęgi z sercami młodzieży odprawiającymi pierwsze piątki miesiąca, żołnierski ryngraf, owoce leśne, chleb i wino. Wielki tłum ludzi przystąpił do Komunii św.

            Na zakończenie odbyło się poświęcenie krzyży pamiątkowych dla młodzieży.

Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem Eucharystycznym i śpiewem „Boże coś Polskę”.

Po Sumie ks. Abpa otoczyła grupa dawnych hrubieszowskich uczniów prosząc o błogosławieństwo, obrazek i podpis w książce „Przestańcie się lękać”. W orszaku znaleźli się i tacy, którym ks. Abp udzielał ślubu w Hrubieszowie.

 

ks. prałat Andrzej Puzon


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630