Jubileusz 20-lecia sformowania 2. hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego

„Z Chrystusem w obronie sprawiedliwości i pokoju”-

Jan Paweł II – Rok Jubileuszu – spotkanie z wojskiem

 

14 czerwca 2014 r. w Hrubieszowie 2 Pułk Rozpoznawczy im. mjr. Dobrzańskiego – „Hubala” obchodził jubileusz 20.lecia powołania go do życia. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w Parafii Garnizonowej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Na Mszę św. przyszedł cały skład osobowy 2 Pułku w liczbie ponad 800 osób z dowódcą JW. płk. Marcinem Majem wraz z gośćmi z MON, Sztabu Generalnego, Operacyjnego, zaproszeni dowódcy JW. z różnych stron Polski. Były władze miasta, gmin, powiatu, Straż Graniczna, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Straży Pożarnej oraz przedstawiciele różnych instytucji.

Mszy św. z ceremoniałem wojskowym przewodniczył ks. płk dziekan Andrzej Puzon. Obsługę liturgii przejęło wojsko, a stronę muzyczną zapewniał zespół „Lechici” pod kierunkiem Leszka Opały.

W homilii ks. prałat Andrzej Puzon mówił: „Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, twórcy ludzkich dziejów, dziękujemy za 2 Pułk Rozpoznawczy, za ludzi tu pracujących, za naszą Ojczyznę – Polskę.”Pan da siłę swojemu ludowi.” Jakże nie wspomnieć tu wypowiedzi Syna polskiego oficera, a dziś św. Jana Pawła II, który mówił do żołnierzy na jednej z pielgrzymek: ”Przez serce każdego Polaka przechodzi cały naród w swoim pełnym historycznym i pełnym współczesnym wymiarze. Nic co polskie nie może być mu obce. W każdym z nas to dziedzictwo Polaków, to jest nasza dusza.” Dziś Bogu dziękujemy za pośrednictwem Hetmanki Żołnierza Polskiego za dar życia, wolności…

Wśród postaci, które były świadkiem ziemskiego życia Jezusa znalazł się również żołnierz – setnik rzymski. Człowiek świadomy swej niedoskonałości. Służący obcej strukturze, co stawało w poprzek pragnieniom mieszkańców galilejskiej ziemi do życia w wolności, a równocześnie przecież jeden z niewielu, co rozpoznali moc Chrystusa. Przyszedł do Niego we własnej sprawie. To jego sługa był chory. Ileż to oczu w ciągu wieków nachylało się nad tym fragmentem Mateuszowej Ewangelii, opisującej scenę spotkania w Kafarnaum. „Ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie”( M+8,8).

 Drodzy Żołnierze. Daleko stąd do Galilei. Dawno zdarzyła się ta scena. Prawie 2 tysiące lat temu. Odszedł do wieczności setnik, człowiek zawierzenia. Pewnie pamiętał do końca swoich dni słowa Chrystusa: ”Idź, niechaj się stanie jak uwierzyłeś”( M_8,13). Odszedł do wieczności także jego sługa, co wtedy powrócił do zdrowia. Ten zaś, o którym w skromności swojej setnik mówił, że nie jest godzien, aby wszedł pod dach domu jego, Jezus Chrystus, nasz Zbawca i Odkupiciel, pozostawi wśród ludzi. Wielka była wiara żołnierza setnika. Pozwól bracie żołnierzu, że zapytam ciebie jak wygląda twoja wiara? Chrystus chce nadal być w koszarach, chce królować w waszych sercach, Chce towarzyszyć waszym trudom. Wtedy dopiero wypełni się staropolskie, żołnierskie zawołanie: ”Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W dalszej części homilii mówił ks. kapelan o decyzji Szefa Sztabu Generalnego WP z dn. 25.05.1994 r. powołującej 2 Pułk Rozpoznawczy. Dnia 18.06.1996 r. został ufundowany i poświęcony Sztandar dla wojska. Później przyszły trudne chwile likwidacji Pułku. Ileż było wyjazdów i listów do Prezydenta RP, Ministra Obrony, Szefa Sztabu Generalnego, do Sejmu. 

Dziękuję Bogu za pomoc w tej walce, dziękuję ks. Biskupowi Polowemu gen. dyw. Sławojowi łodziowi, który sprowadził 8 generałów do Hrubieszowa z Szefem Sztabu Generalnego na czele. Wielkie podziękowanie ks. bp. Janowi Śrutwie za moralne i modlitewne wsparcie. Ilu było wspaniałych generałów, którzy nie zamykali drzwi przed zwykłym pracownikiem wiary pańskiej – ks. kap. A. Puzonem. To wszystko odniosło właściwy skutek.

            Kiedyś Wojsko w Hrubieszowie było najmniejszą i najsłabszą Jednostką Wojskową na Lubelszczyźnie. Dzisiaj jest największą i bardzo wyszkoloną. Jeździliśmy na różne spotkania z Ojcem św. Janem Pawłem II, do różnych sanktuariów w Polsce i na świecie. Wojsko pełniło i pełni różne misje stabilizacyjne w świecie i żaden żołnierz nie zginął.

            Zachęcam Was wszystkich, stańcie wraz ze mną do szeregu, na naszą wspólną walkę o nowego człowieka, o odnowione Wojsko Polskie, obmyte wodą Chrystusowej Ewangelii.

            Na stadionie HOSiRu odbył się uroczysty apel, który otworzył dowódca 2 Pułku Rozpoznawczego płk Marcin Maj. Odznaczono różnymi medalami bardzo dużo zasłużonych żołnierzy i osoby cywilne.

Na zakończenie, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, pan płk Ryszard Najczuk wręczył tabla, statuetki i ryngrafy okolicznościowe, m.in.: płk. Marcinowi Majowi – dowódcy 2 Pułku Rozpoznawczego, ks. prałatowi płk. Andrzejowi Puzonowi, zastępcy dowódcy płk. Mariuszowi Frączkowi. Uroczysty apel zakończyła defilada pododdziałów Pułku.

Po zakończeniu uroczystego apelu rozpoczął się pokaz skoków spadochronowych na płytę główną stadionu. Dwóch zwiadowców spadochroniarzy wykonywało swoje skoki z flagami – jeden z flagą w barwach pułku, a drugi z flagą Rzeczypospolitej. Należy zauważyć, że „Nasi Zwiadowcy” jako pierwsi w zielonych beretach rozpoczęli szkolenie spadochronowe i bardzo szybko udowodnili, że synowie „Ziemi Hrubieszowskiej” są elitą w Wojsku Polskim.

Kolejnym etapem święta był pokaz dynamicznego działania zwiadowców 3 kompanii dalekiego rozpoznania z użyciem śmigłowca.

Po części oficjalnej odbył się „Hrubieszowski Festyn Militarny”, który rozpoczął się od wręczenia nagród dla zwycięzców w „Zawodach strzeleckich z broni pneumatycznej” o puchar Dowódcy 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz Prezesa Stowarzyszenia „Bezpieczny Powiat Hrubieszowski” oraz wręczenie nagród dla laureatów „Pułkowego Konkursu Plastycznego” oraz Konkursu „Na Hubalową Pocztówkę”.

ks. A. Puzon

Galleria -->Jubileusz 20-lecia sformowania 2. hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630