Pogrzeb we Włodzimierzu po 73 latach

Gdzie są ich groby Polsko!

Pacierz za zmarłych (Artur Opman)

Pogrzeb we Włodzimierzu po 73 latach

   Na cmentarzu miejskim we Włodzimierzu Wołyńskim 9 XII odbył się pogrzeb 385 ofiar NKWD ekshumowanych w ramach prac archeologicznych. To kolejna transza wydobytych z dołów śmierci naszych rodaków.

Pogrzeb we Włodzimierzu

   Dwudziesty wiek wciąż się nie kończy, wciąż szukamy grobów naszych ojców i dziadów, szukają ich Polacy, szukają ich Ukraińcy. We wrześniu br. dane mi było być w miejscu ekshumacji. Widziałem ślady dawnej Polski wyciągnięte z grobowego dołu: guziki, orzełki żołnierskie, buty, okulary, pióro wieczne, znaczki z numerami identyfikacyjnymi policjantów, szczoteczki do zębów. Patrzyłem na te żołnierskie kości, które niegdyś Dawca Życia uformował pod sercami polskich matek i powołał do istnienia. Patrząc na wielką pryzmę kości, jakże jest aktualny utwór Krzysztofa Kamila Baczyńskiego:

,,Wołam cię, obcy człowieku,

co kości odkopujesz białe

kiedy wystygną już boje

szkielet mój będziesz miał w ręku

sztandar Ojczyzny mojej”

   W 1997 r. strona ukraińska prowadziła prace wykopaliskowe na terenie grodziska we Włodzimierzu, podczas których wydobyto szczątki 97 osób. Tam było w pobliżu więzienie. Na podstawie zalegających w mogile przedmiotów, można było z całą pewnością stwierdzić, iż w mogile spoczywają żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Policji Państwowej, oraz osoby cywilne. W związku z tym, że spodziewano się natrafić na szczątki zamordowanych  przez NKWD Ukraińców, w momencie stwierdzenia, iż w grobie spoczywają polskie ofiary zaprzestano dalszych prac poszukiwawczych. Zostały te prace wznowione w 2010 r. Ukraińcy zwrócili się do Rady Obrony Pamięci Walk i Męczeństwa o współfinansowanie prac poszukiwawczych. Działania te Polaków i Ukraińców zostały wznowione w 2011, 2012 i 2013. Łącznie wykopano 1200 szkieletów ludzkich Polaków i Ukraińców, Żydów zamordowanych w 1940 i w 1941 r. Większość szkieletów miała charakterystyczne rany postrzałowe czyli strzał w potylicę, tak samo jak w przypadku szczątków znalezionych w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. W roku 2013 podczas prac ekshumacyjnych odnaleziono szczątki kolejnych 385 ofiar NKWD. Przyznam, iż jeszcze nie uczestniczyłem w takim wielkim pogrzebie.

   Na uroczystości pogrzebowe przybyli przedstawiciele władz polskich z Ministrem Obrony Narodowej, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Szef Sztabu Generalnego WP, Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, żołnierze Dowództwa Garnizonu Warszawa, a także Policjanci i funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. W sumie uczestniczyło w uroczystościach ponad 100 osób przybyłych z Polski.

   W uroczystościach wzięli udział także przedstawiciele  władz lokalnych Ukrainy. Pogrzeb odbył się z pełnym ceremoniałem wojskowym. Odegrane zostały hymn Polski i Ukrainy. Pamięć o zamordowanych uczczono salwą honorową. Modlitwom przewodniczyli kapelani Ordynariatu Polowego WP z ks. płk Zbigniewem Kępą – dziekanem Straży Granicznej oraz ks. prałatem płk Andrzejem Puzonem z Hrubieszowa, oraz kapłanami diecezji łuckiej. Nad trumnami, w których złożono szczątki pomordowanych, modlitwę odmówili także duchowni prawosławni oraz Naczelny Rabin Polski. W przyszłym roku w miejscu pochówku ekshumowanych szczątków ma powstać we Włodzimierzu Wołyńskim upamiętnienie w formie symbolicznej kwatery wojennej.

   Rzucając symboliczne grudę ziemi i składając tam wiązankę kwiatów z szarfą biało-czerwoną, mówiłem: Drodzy Żołnierze, Policjanci, Osoby cywilne! Oddaliście życie za Ojczyznę, za Polskę. Zostaniecie w jej pamięci. Z tamtego miejsca przy żołnierskich mogiłach umacniacie nas. Niech te groby i ludzkie kości, wołają o potrzebę szacunku do ludzkiego życia. Odpoczywajcie w pokoju – żołnierze, którzyście swoje życie oddali za sprawę Ojczyzny. Po 73 latach odbył się wreszcie ich pogrzeb.

   Dusze Wasze – Drodzy Rodacy niech zażywają chwały w społeczności zbawiony

 

 


Msze święte:

w niedziele - 800, 930, 1100, 1215, 1700
w dni powszednie - 700, 1700


Kancelaria parafialna:

w dni powszednie - 800 - 900,  1530 - 1630