Spotkanie Apostolatu Kapliczki w Fatimie

 

          Po dwóch latach przerwy, wymuszonej przez pandemię, Sanktuarium Fatimskie gościło 23 kwietnia, w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia Bożego, XVII Ogólnonarodowe Spotkanie Heroldów Ewangelii, w którym uczestniczyło około 8000 członków Apostolatu Kapliczki ze wszystkich stron Portugalii, a także przedstawicielstwa z Hiszpanii i Włoch. Spotkanie rozpoczęło się uroczystą koronacją figury Niepokalanego Serca Maryji, która dla wszystkich uczestników była jednym z najbardziej wzruszających momentów dnia. Następnie odbyła się Msza sw, której przewodniczył abp Francisco Senra Coelho z Evory i którą koncelebrował ks. Pral. Gian Luca Perici, radca Nuncjatury Apostolskiej w Portugalii, a także kilku kapłanów Heroldów i diecezjalnych.

 

Pełna treść biuletynu